loading icon

KASUTUSTINGIMUSED

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Vintage Design, registrikood 12760704  (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi My Romantic Dream’i toodete müümisel www.my-romantic-dream.com müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning käibemaksu ei lisandu.

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisa korvi“ .

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida transport ning vajutada nuppu „Esita tellimus“.

3.3. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Esita tellimus“ nupu vajutamist.

3.4. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.5. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1. E-pood tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate Omniva pakiteenuse või pakiautomaati teenustena ning Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena. Saadetised on leitavad Omniva https://www.omniva.ee/era ning Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas aadressil uus.smartpost.ee/saadetise-otsing

5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul, arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.6. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.

6.7. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab Ettevõtja 2 aasta jooksul alates toodete Kliendi poolt vastuvõtmisest.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@my-romantic-dream.com.

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda hinna alandamist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada.
•Toote parandamine või asendamine ebaõnnestub.
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud.

7.6. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

7.6.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.

7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse toote väärtus on vähemalt 20 eurot, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

8.2. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

8.3. Kliendi isikuandmeid töötleb Vintage Design OÜ (registrikood 12760704).

9. AUTORIKAITSE

9.1. Ettevõtja e-poes leiduvad materjalid (tekstid, fotod, videod, kujunduselemendid jne.) on autoriõigustega kaitstud ja kuuluvad Ettevõtjale.

9.2. E-poes leiduvate materjalide mistahes kujul kasutamine ja levitamine on ilma Ettevõtja nõusolekuta keelatud nii e-poe Kliendil kui ka kõigil teistel veebilehe www.my-romantic-dream.com külastajatel.

Kehtivad alates 12.11.2015

Kuidas osta
1. Tooted on grupeeritud redisainitud- ja uued tooted. Vali välja sobiv toode ja kogus. Laos on olemas tooted, mida näed valikus. Toodete arv on ajas muutuv. Kui Sa sobivat toodet ei leia või sul on erisoove, võta ühendust e-maili info@my-romantic-dream.com teel, kindlasti leiame koos lahenduse. Eritellimused ja soovid võivad võtta 2-3 nädalat aega.

2. Veendunud toote sobivuses, vajutage linki lisa korvi. Sinu ostukorv on Sulle kogu aeg näha lehe üleval paremas nurgas. Kui ostukorvi üle vaadates soovid koguseid muuta või tühistada, siis saad seda enne ostu vormistamist teha. Kui soovid veel kaupu juurde valida, vajuta lingile jätka ostmist.

3. Kui oled tooted välja valinud, siis liigu edasi lingile mine kassase.
4. Valige transpordiviis. Redisainitud tooted edastakse  kokkuleppel kliendiga, kasutatakse kas kliendi enda transporti või kullerteenust. Uued tooted saadakse Sulle Omniva pakiteenuse või Smartposti/Omniva pakiautomaatide kaudu.

5. Kui andmed on korrektselt sisestatud ning oled tutvunud meie e-poe müügitingimustega, kliki nupul esita tellimus.

6. Peale tellimuse esitamist saadetakse Sulle tellimuse kinnitus e-mailile.

7. Peale ülekannet,  pannakse tellimus nelja tööpäeva jooksul teele ning saadetakse info ka kliendi e-mailile.

Tagastamine ja vahetamine
Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada või vahetada teise toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Selleks tuleb täita tagastusankeet ja saata see info@my-romantic-dream.com. Ettevõttelt saate edasised juhised kauba tagasi saatmiseks. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis.
Kliendil on võimalus e-poest SmartPOST-i või Omnivaga tellitud kaup meile 14 päeva jooksul tasuta tagastada. Paki saab tagastada sama SmartPOST-i uksekoodiga, mida kasutasite kättesaamisel või Omniva sms toodud uksekoodiga.
NB! Smartposti ja Omniva tagastatavad kaubad toimetatakse meieni 2x nädalas, seega võib kauba jõudmine meieni võtta aega 3-4 päeva.
Vahetustoode jõuab kliendini hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba jõudmisest meieni. Esimene kord on toote vahetus kliendile SmartPOST-i või Omivaga tasuta. Alates teisest vahetusest tasub kõik postikulud klient.
Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Vintage Design OÜ poolt.
Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.
Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma toote tagasi Vintage Design OÜ-le ning lisama tootega kirjaliku avalduse järgneva infoga:
– Kliendi nimi ja kontaktandmed;
– kaebuse esitamise kuupäev;
– tootel ilmnenud defekt;
– Vintage Design OÜ-le esitatav nõue;
– arve number, millega kaup saadi (võimalusel lisada arve koopia).
Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda tasuta toote asendamist. Võimalusel palume nõuetele mittevastava tootega seoses ühendust võtta meili teel, et leida pretensioonile võimalikult kiiresti mõlemaid osapooli rahuldav lahendus.
Juhul, kui kliendi avaldus toote defekti kohta rahuldatakse, hüvitatakse kliendile ka defektiga toote tagastamisega seotud mõistlikud postikulud.
Vintage Design OÜ ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.